TIDIGARE PROJEKT INOM

Webbproduktion och formgivning

ARTIKLAR

Copywriting

Följande tre artiklar skrev jag under min praktikperiod och under mitt sommarvikariat på Sjöfartsverket, våren och sommaren 2020.
Du öppnar en PDF och måste bläddra till rätt sida för att läsa, se hänvisning nedan.